Đẩy mạnh phòng chống buôn lậu gian lận thương mại dịp Tết Bính Thân năm 2016

Ngày 05/01/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTC về việc đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại, tiêu cực, tham nhũng trước, trong và sau tết Bính Thân năm 2016.

Theo đó Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế tổ chức thực hiện tốt một số công việc sau:

Thứ nhất, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm cá nhân đối với công việc được giao, tổ chức thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thuế, hải quan nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp và hành khách xuất nhập cảnh trước, trong, sau dịp tết được thuận lợi, nhanh chóng.

Thứ hai, tăng cường công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra đột xuất; kiểm tra phòng chống tham nhũng đối với các đơn vị Thuế, Hải quan, nhất là đối với các đơn vị cơ sở. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa luân phiên, luân chuyển cán bộ đúng theo chế độ quy định; thực hiện điều chuyển ngay khi có dấu hiệu, biểu hiện sách nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp… Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật, tiếp tay nhằm vụ lợi.

Thứ ba, triển khai nghiêm túc có hiệu quả, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, địa phương, Ban chỉ đạo 389 trong công tác phối hợp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Về phía Tổng cục Hải quan, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, chủ động bố trí lực lượng, phối hợp với các đơn vị chức năng trong tổ chức bắt giữ và xử lý nghiêm minh các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu đường bộ, cảng biển, cảng sông, cảng hàng không dân dụng quốc tế, bưu điện  quốc tế và các địa điểm khác thuộc địa bàn kiểm soát hải quan. Tập trung lực lượng làm tốt công tác thông quan, giải phóng hàng hóa trong dịp tết khi lưu lượng hàng hóa qua các cảng, cửa khẩu tăng so với các thời điểm khác trong năm.

Đối với Văn phòng thường trực ban chỉ đạo 389 Quốc gia: Đề nghị các đơn vị chủ động, tích cực triển khai kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Chú trọng địa bàn, mặt hàng trọng điểm, đối tượng trọng điểm để có giải pháp thích hợp, hiệu quả trong phòng ngừa, đấu tranh, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế nghiêm túc triển khai Chỉ thị này, phổ biến đến từng cán bộ, công chức để thực hiện.

© Copyright 2016 New World Logistics, All rights reserved - Design by Vinastar.net